PŘÍRUBOVÉ FEKÁLNÍ ŠOUPĚ MS

MZ plnoprůtokový ventil

Popis

Uvedené rozlišení označuje velikosti roztečí otvorů.

Technický list