FEKÁLNÍ ŠOUPĚ IG/ MS

MZ plnoprůtokový ventil

Popis

Uzávěr pro spojení pomocí závitů. Závity na vstupu a výstupu jsou shodné.Pro utažení je nápomocen šestihran.