6054V – PNEUMATICKÝ KOAX. ZPĚTNÝ VENTIL -10 bar

Volitelný typ: NO, NC s vitonovým těsněním (-20/+150°C)

Popis

Přímo řízený zpětný ventil má malou ztrátu toku díky volnému průchodu hlavního média. Směr průtoku ventilem je vyznačen šipkou na tělese. Ve srovnání s ventily na elektrický pohon má 15 násobnou sílu. Výhoda: Ventily jsou kompatibilní s různými tekutinami (voda i vzduch). Snadná a rychlá instalace, integrovaný pohon, snadnější úprava funkce z NC na NO nebo dvojitý efekt. Využití v průmyslu: např. automobilový – spínané vodní okruhy (topení, klimatizace apod.). Varianta ventilu 6054E použije EPDM těsnění, varianta 6054O bude osazena NBR o-kroužky, pro plné průtoky s oleji. Provozní teploty dle osazení gumičkami a další podrobnosti viz originální katalog ventilu.