8910 – ŠKRTIČ DO VÁLCE

Jednostranný škrtící ventil vzduchu z hadice do válce, regulace šroubem

Popis

Jednostranný škrtící ventil vzduchu z hadice do válce (škrcení na vstupu), regulace šroubem.

Technický list
Technický list