HYDRA ŠKRTIČ SVRF

Jednocestný přímý ventil 350 Bar, volný zpětný průtok

Popis

Použití a aplikace: škrcení průtoku vysokotlakového oleje jedním směrem (z A do bodu B), volný průkok opačném směru (B>A). Nastavení průtoku se provádí rotací vnějšího prstence, po směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku a naopak. Je- li průtok nastaven, kontramaticí se ventil zajistí v požadované poloze.Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.Kódy: v řádu kódu v místě X je tabulka doplněná velikosti závitu, W – v kódu řeší typ ventilu.

Technický list