HYDRA ŠKRTIČ SVRB

Dvojcestní, přímý, oboustranně štrtící ventil 350 bar

Popis

Použití a aplikace: škrcení průtoku vysokotlakového oleje oběma směry (ze zdoje A do B a zpět). Množství škrceného oleje závisí na tlaku, teplotě a viskozitě oleje. Tyto ventily nemají tlakový kompenzátor.Nastavení průtoku se provádí rotací vnějšího prstence, po směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku a naopak. Je- li průtok nastaven, kontramaticí se ventil zajistí v požadované poloze.Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.