VM30/C ** POJISTNÝ VENTIL 130.XY

130.XYW0.000 pojišťovací ventil do 350 Bar

Popis

Pojišťovací tlakový ventil slouží k ochraně hydraulického systému před přetížením.Tento ventil je přímo řízený. Max. průtok 30 l/min. (35 l/min. max.)Montáž: Vstup „P“ je připojen k tlakové větvi. Druhý odvor je připojen do odpadní větvě, zpravidla k nádrži.Funkce: Pokud je tlak ve větvi ke stupu P větší než je tlak nastavený pružinou, ventil se otevře a přepustí se nabytečný tlakový olej do odpadní větve, čímž se sníží tlak v tlakové větvi.Nastavení: Povolte jistící matici a zašroubujte šroub pro přidání tlaku. Ke snížení pojistného tlaku se naopak šroub povoluje.

Technický list