VM 45/C ** POJISTNÝ VENTIL

140.XYW0.000 ocelový, 40 l/min., hydraulický ventil 0-250 BAR

Popis

Tento ventil je přímo řízený.Montáž: Vstup „P“ je připojen k tlakové větvi. Druhý odvor je připojen do odpadní větvě, zpravidla k nádrži.Funkce: Pokud je tlak ve větvi ke stupu P větší než je tlak nastavený pružinou, ventil se otevře a přepustí se nabytečný tlakový olej do odpadní větve, čímž se sníží tlak v tlakové větvi.Nastavení: Povolte jistící matici a zašroubujte šroub pro přidání tlaku. Ke snížení pojistného tlaku se naopak šroub povoluje.

Technický list