POJISTNÝ VENTIL VM80/C

150.XYW0.000 OCELOVÝ, 80 L/MIN.,HYDRAULICKÝ VENTIL DO 350 BAR

Popis

Pojišťovací tlakový ventil slouží k ochraně hydraulického systému před přetížením.Montáž: Vstup „P“ je připojen k tlakové větvi. Druhý odvor je připojen do odpadní větvě, zpravidla k nádrži.Funkce: Pokud je tlak ve větvi ke stupu P větší než je tlak nastavený pružinou, ventil se otevře a přepustí se nabytečný tlakový olej do odpadní větve, čímž se sníží tlak v tlakové větvi.Nastavení: Povolte jistící matici a zašroubujte šroub pro přidání tlaku. Ke snížení pojistného tlaku se naopak šroub povoluje.

Technický list