SPOJKA PŘÍMA POC

Přípojka přímá s vnějším trubkovým, kuželovým závitem (Metrickým)

Popis

Výrobce SHPI – přípojka 10 Bar/ podtlak 80 KPa. Přípojka **-03 jiný výrobce má tlak 20 Bar. Trubkový PT – „Pipe Thread“ jindy označovaný R – kuželový závit. Obě přípojky jsou bez vnějšího šestihranu, jsou opatřeny teflonovým nástřikem (bílá barva na závitu). Do kostky se dotahují vnitřním šestihranem (tabulka). Tento typ přípojky se využívá v místech, kde je přípojka „utopena“ a vnější šestihran by překážel.

Technický list