IQS-1*-WAY Průtokový šroub

Mosazný MS/AG (10 bar) -20°C/ +60°C (*jedno až 3-cestný)

Popis

Dopravované médium: stlačený vzduch, oleje, neutrální plyny, voda. V tabulce údaje značený * např. D* [mm] 4-6-8* je rozsah šroubu, pro Banja, pro které je určen (řada IQS).Vícenásobné šrouby a banja jsou vždy stejné řady. Mají výhodu, že jedno přípojné místo může rozvést médium do 2 až tří směrů. Natočení banja vždy před utažením šroubů.Utahovací moment pro mosazné šrouby: 1/8″ – 6 Nm, 1/4″ – 8 Nm, 3/8″ – 10 Nm, 1/2″ – 25 Nm.