HPP-MĚŘÍCÍ BOD

MPLR závit M 16×2

Popis

MPLR je měřící přípojka se šroubovací spojkou M 16×2. Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakoých systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.