HPP-MĚŘÍCÍ BOD

EMA3 hydraulické měření tlaku

Popis

EMA3 je měřící přípojka se šroubovací spojkou M16x2. Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakoých systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.