1100 – PŘÍPOJKA L90° AR/ PUSH-ON

Úhlová přípojka s vnějším kuželovým závitem R, MS/Ni

Popis

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem.Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení.Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana.Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný.Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrù pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Technický list
Technický list
Technický list