METAFLEX POZINK

Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -40/+400°C

Popis

Hadice na odsávání, foukání a pneudoprava agresivních medií – horký vzduch, výpary, výfukové plyny z dopravních prostředků, abrazivní materiály, doprava sypkých médií. Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana atd.Hadice se prodává pouze na celé metry. Hadice se vždy měří v roztaženém stavu. Směr výfukových plynů je napovrchu hadice označen směrovými šipkami.Stlačitelnost hadice odpovídá 80% délky (výrobní délka 10 m lze srazit na 8 m).Návod k montáži: K určení potřebné délky hadice do místa výfukového spoje je potřeba počítat s tím, že první polovina požadované délky bude ve staženém stavu a druhá v roztaženém. Hadice musí kompenzovat výkyvy pohybu.Pokud se hadice použije do zařízení a zóny s nebezpečím výbuchu, tak pro tyto účely splňuje směrnice ATEX. Přepokládá se svaření konců k dalším elektricky vodivým částem zařízení.

Technický list
Technický list