VENTITEC PE-2N O

Hadice pro odsávání chemických výparů, -40°C až +60°C

Popis

Odsávání a transport vzduchu, par a plynů, jemných prachových částic a ostatních neabrazivních materiálů, zejména v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu.Určený typ pro čištění bazénů.Aplikuje se všude tam, kde je vyžadován inertní materiál neobsahující silikon.

Technický list
Technický list