FLEXADUR PU-1N AE O

Hadice dle FDA na odsávání abraz. mater. odolná vlhkosti, -40/+100°C, (0,4mm)

Popis

Především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Sání a výtlak materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par viz příloha prohlášení o shodě. Dále pak v průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m.Polyeter PU – odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny č.210.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list