FLEXADUR CRX-2L A

Hadice pro horký vzduch a odsávání výparů, -55°C až +120°C

Popis

Odsávání a foukání vzduchu, výparů z chemikálií, aerosolů z barev v lakovnách, výfukových plynů, zplodin od svařování.Aplikace s využitím flexibility při nízkých tepl. – letadla, dopravní prostředky.Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.Speciální verze: VENTITEC CRX-2L A – spirála z polyamidu, VENTITEC CRX-2N A – robustnější provedení, spirála z polyamidu, FLEXADUR CRX-2N A – robustnější provedení pro větší zátěž.

Technický list
Technický list
Technický list