FLEXADUR PU-3N AE O

Hadice dle FDA na odsávání abraz. mater. odolná vlhkosti, (-40/+100°C), 0,9-1,3 mm

Popis

Použití hadice především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Hadice na odsávání smetí od zametacích strojů (doporučujeme konzultaci).Sání a výtlak materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par. Dále pak v průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti.Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19 CE pro materiály a předměty z umělých hmot).Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály.Polyeter PU – odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list