FLEXADUR PU-2N AE O

Hadice dle FDA na odsávání abraz. materiálů, odolná vlhkosti (-40/+100°C), 0,6 mm

Popis

Hadice určená především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Sání a výtlak materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par viz příloha prohlášení o shodě. V průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti.Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Polyeter – PU – odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list