01V-5/3 – OVLÁDACÍ VENTIL

5/3-cestný ventil pro ovládání jednostranně

Popis

Ovládací ventil se řídí – doplňje koncovými cívkami, které se zajišťují plastovými kolečky.Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů.Např.: 5/2 – počet cest/počet úloh resp. pěticestný/dvoupolohový ventil.Monostabilní ventil je ovládán jednostranně elektrickým signálem, pružina vrací vše do základní polohy..Spínací ventil (PC-středová poloha pod tlakem) ; (CC-středová poloha) ; (OC-středová poloha odvětraná)G 1/8 – 740 NI/min, G 1/4 – 1200 NI/min, G 1/2 – 5000 NI/min.

Technický list
Technický list