01F 2/2 NC - SOLENOID PRO KAPALINY

NC-normálně zavřený, prům. 10 mm, 40 bar /300L/hod.

Popis

Základní část pro cívku „Solenoidu“, stejného průměru čepu 10 mm, který je dále volitelný dle ovládacího napětí a DN. Výběr cívek: Podstatným údajem při výběru solenoidu je průtok a síla cívky, která ho ovládá. Stejnosměrné napětí (DC) má vždy nižší hodnoty delta tlaku díky nižšímu napětí. Síťové napětí AC 220V je v praxi kvůli bezpečnosti nahrazováno 24V DC. Max. průtok kapalin v m3 za hodinu, tabulka převádí na litry za hodinu.

Technický list