90817 – ROZPĚRNÁ PODLOŽKA

PODLOŽKA – 14 mm pro DN 20 až 40

Popis

Slouží k podložení úpinky 90815 tak, aby osa trubek různých DN 20 – 40 byly ve stejné vzdálenosti od zdi.Pro podložení trubek DN 20 a 25 mm, se podkládají dvě na sebe, viz obrázky s osou úpinek.