POLYETYLEN (PE-LD) FOLIE

Polyethylen šíře 1000 mm, 918 Kg/m3 (návin v rolích)

Popis

Polyethylen s nízkou hustotou je netoxický a bez zápachu.Tolerance tloušťky [+/-0,2 mm], šíře [+/- 20 mm].Velmi dobře se obrábí ostrými nástroji, je však nutné se vyvarovat místního přehřátí hmoty; spojují se svařováním, a to buď sálavým teplem nebo elekrickým impulsem, nebo pomocí vyhřívaných čelistí; spojovat materiál lepením je obtížné.Použít lze na sanace zdiva, izolace staveb (izolace skládek, izolace nádrží, těsnění svahů, protiradonová bariéra), automobilové zástěrky, těsnění, ochranné proložky při balení technických výrobků, separační vrstvy při balení roznětných systémů, výseky a výztuhy pro galanterní a oděvní výrobky.Tento druh není klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu zákona o chemických látkách.

Technický list