SBR ZENSTAR ECO/AS

Antistatická pryž pro mech. namáhání bez vložky, šíře 1400 mm, (-40/+75°C)

Popis

Varianta SB 65130 v antistatickém provedení R<10*8 Ohmů s dobrou otěruodolností (200 mm3 dle DIN 53515).Jde o kompaktní pryž SBR s hladkým povrchem speciálně upravenou pro zemnící odpor <10*8 Ohmů, ČSN IEC/TR TRGS 727.Měřící metody elektrických odporů popř. nábojů jsou popsány v normách EN 61340-41 a EN 61340-4-5. Dobrá odolnost pro ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu.Není vhodná pro oleje, naftu, benzíny ani polárni kapaliny jako jsou ketony, ethery nebo aminy, či koncentrované kyseliny.Má dobré mechanické vlastnosti, zejména pevností v tahu, ohýbání, ustrnutí v tlaku nebo nepropustností pro plyny.Pevnost ve střihu je 25 Kg/cm ASTM D624.Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru. Technický list
Technický list
Technický list