BUTYL 60 AG 31

Pryž pro speciální použití šíře 1400 mm (-40°/125°C)

Popis

„Pryž IIR homogenní směs na bázi syntetického kopolymeru isobutylen. Kvalita butylového kaučuku s velmi nízkou propustností pro vzduch a jiné plyny, vynikající odolností vůči ozónu, oxidaci a slunečnímu záření, minerálním kyselinám, louhům, zásadám a vynikajícím teplotním rozsahem. Aplikace těsnění, tlumení vibrací a tlumení nárazů.Velká pevnost a odolnost vůči střihu nebo přetržení, dobrá odolnost vůči ketonům, lehkým alkoholům a většině anorganických látek. Střední odolnost koncentrovaným kyselinám. Nevhodná pro styk s oleji, uhlovodíky nebo rozpouštědla.Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list