NBR SATYR 100%

Olejivzdorná, antistatická pryž bez vložky, šíře 1400 mm, (-30/+110°C)

Popis

Pryž s obsahem 100% NBR (nitrilový kaučuk) jehož složením jsou kopolymery butadienu a akrylonitrilu. Jde o kompaktní pryž s hladkým povrchem.Pryž vhodná pro výrobu těsnění, které bude v kontaktu trvale s olejem, benzínem 95/98, transformátovým olejem, bionaftě, naftě, pentanu, propanu, zemní plynu, svítiplyn, anorganickým chemickým produktům s výjimkou antioxidačních činidel a chloru.Velmi dobrá odolnost pro ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu.Není vhodná pro polárni kapaliny jako jsou ketony, ethery nebo aminy, koncentrované kyseliny a zásady.Má dobré mechanické vlastnosti, zejména pevností v tahu, ohýbání, ustrnutí v tlaku nebo nepropustností pro plyny.Pevnost ve střihu je 25 Kg/cm.Antistatika: zemnící odpor <10*9 Ohm. Oblast použití ochrany proti explozi: ČSN IEC/TR TRGS 727. Měřící metody elektrických odporů popř. nábojů jsou popsány v normách EN 61340-41 a EN 61340-4-5. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru. Technický list
Technický list
Technický list
Technický list