LEPIDLO ALKAPREN 25

KAUČUKOVÁ ROZPOUŠTĚDLOVÁ LEPIDLA, 3,6 KG PLECHOVKA

Popis

Alkaprén® 25 je kaučukový kontaktní lepidlo určený k lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.). Ředí se „ALKAPREN ZAL PND: 684 050-00“. Návod na použití: Lepidlo Alkaprén® 25 se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25°C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně – mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem.Skladování: Alkaprén® 25 se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.