AERSTOP SE29B ADH Expand. EPDM

Lepící profil Expand.EPDM, spec. hm. 110 Kg/m3, formát 1×10 m (20 m) (-40°/+100°C)

Popis

Desky s uzavřenými póry z expandovaného EPDM v tloušťkách od 2 mm do 20 mm, mají šíři 1000 mm. Desky z lehčené pryže jsou role jsou dodávány se samolepící vrstvou, určené pro různé druhy použití, především jako těsnění nebo zvuková izolace.Jsou odolné vibracím nebo chvění. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami – vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil.Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm).Formáty desek: 1m x 10 m pro všechny tloušťky, 1 m x 20 m pro tloušťky od 1 mm do 5 mm.Role lze dodávat pouze po celých baleních.Všechny výrobky (10 i 20 m) jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru nebo řezání na profily.

Technický list
Technický list