AERSTOP LOW SMOKE EVM

Expandované EVM, EN45545, spec. hmotnost 370 Kg/m3, (-40°/+140°C)

Popis

Acetátový kopolymer ethylenu a vinylacetátu – *EVM* samozhášivý, nehořlavý elastomer s uzavřenými póry.Formáty desek : 1500 x 750 mm, Tloušťky 2 – 50 mm (na poptávky). Tabulka obsahuje nejrozšířenější 3 mm tloušťku, nejvíce poptávanou v průmyslu. Tolerance výroby pro tlouš’tky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm).Vlastnosti: Vynikající povětrnostním vlivům, ozónu a odolnost vůči UV záření, nízko i vysokoteplotní odolnosti, odolnost oleji včetně antibobtnání při působení oleje a teploty (kapoty automobilů), vynikající odolnosti vůči tlaku bez nutnosti vytvrzování (max. 500 Kpa ~50%).Při hoření nevznikají halogenové kouře ani žádné škodlivé plyny emitované do ovzduší.Použití: Tlumící podkladní deska, obložení, proti hlukové výplně, antivibrační desky.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list