AERSTOP 75-0 EPDM (SE32SS)

Expandované EDPM, 1×2 m, spec. hmotnost 75 Kg/m3 (-40°/+105°C)

Popis

Expandované desky s uzavřenými póry na bázi syntetického elastomeru EPDM vhodné pro výrobce vozidel.Splňuje normy: hořlavost materiálů užívaných v interiéru motorových vozidel dle FMVSS 302 (Federal Motor Vehicles Safety Standards).Odolnost vůči kyselinám a zásadám je odolná. Odolnost vůči olejům je částečně-mírně odolná. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření je „vysoce odolná“.Desky mohou přijít do styku s těmito látkami – vzduch, voda, ředěné kyseliny a zásady, dřevo, kov, pryž, sklo, textil.Hlavní přednosti desek: Odolnost vůči bobtnání a chemická odolnost.Ustrnutí v tlaku: dle ASTM 22Hod.50%/40°C ~ 55<=80%. Při 23°C ~ 29%<=35%.Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ -2,2%  (-5%/+5%).Deska se prodává pouze na kusy, tj. 1000x2000 mm = 1ks.Tolerance výroby pro tlouš'tky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm).Pryž je recyklovatelná dle CE N° 1907/2006 (REACH)_2000/53/CE_2002/95/CE(ROHs)_IMDS_GADSL_CFC free.Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru. Technický list