TEMASIL NG

Bezazbestové těsnící desky, rozměr 1500×1500 mm, -30/+250°C

Popis

Nová generace vláknitopryžových desek tvořená speciálním plnivem a upravenou směsí NBR. Aplikace v široké oblasti petrochemie, olejářství, chem. průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství. Vhodná média jsou voda, vodní pára, plyny, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladící kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média.Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list
Technický list