TEMACID

Bezasbeztové těsnící desky, rozměr 1500×1500 mm, -40/+150°C

Popis

Tento druh je základní typ těsnících bezasbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR především pro chemický průmysl.Deska pro kyseliny, zásady, louhy, paliva, oleje a chladící kapaliny. Bezasbeztové těsnící desky, rozměr 1500×1500 mm.Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list
Technický list