GAMBIT AF-OIL (Typ 235)

Těsnící deska 1500×1500 -60°/300-350°C, 10 MPa, univerzál

Popis

GAMBIT AF-OIL je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, minerálních vláken pojených směsí NBR. Záporná teplota až -60°C je u bezazbestových deskek jedna z nejnižších (jaderné elektrárny).Formát desek: 1500 x 1500 mm. Použití: jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových a palivových rozvodů.Deska je odolná proti vodě (mořské vodě), páře 230°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí, zemním plynům, propan-butanu, slabé kyseliny i zásady (kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, Ethyl glykol, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný atd.Nasákavost – bobtnavost dle ASTM F146: – vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, – vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.)= 6%, – vůči naftě  20°C/24 hod. (max.) = 5%. Pevnost ve střihu = 9 MPa DIN 52910Přírubové zkoušky dle DIN 52913: Reziduální tlak 50 MPa /16 h /300° C / (min.) = 29 MPa, Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175° C / (min.) = 35 MPa. Hodnoty uvedené v tabulce se týkají desek o tloušťce 2,0 mm.Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list