GAMBIT AF-CHEMACID (typ240)

Těsnící deska pro kyseliny a zásady 1500×1500 (-40°/+150°C), 4 MPa

Popis

Chemacid (typ240) je v první řadě určený pro silné kyseliny a zásady v chemickém průmyslu.Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +-10%.Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, Ethan, Freon 11 a 12,silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje. Kyseliny: kyselina dusičná 20%, fosforečná, mravenčí, sírová 65%, chlorovodíková 36%, manganistan draselný, chlorid amonný, hydroxid vápenatý atd. Jiné chemické odolnosti a snížené odolnosti pro větší tloušťky viz katalogový list. Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 25 MPa. Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Technický list