GAMBIT AF-400

Těsnící deska 1500×1500 -40°/+350°C, 12 MPa

Popis

GAMBIT AF-400 je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, minerálních vláken pojených směsí NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +/-10%.Použití: jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových rozvodů. Deska je odolná proti vodě, páře 260°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí.Nasákavost – bobtnavost dle ASTM F146:- vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, – vůči Kerosenu 20°C/5hod. (max.)  = 5%, – vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 6%.Pevnost ve střihu = 12 MPa DIN 52910. Přírubové zkoušky dle DIN 52913: Reziduální tlak 50 MPa /16 h /300 ° C / (min.) = 30 MPa, Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 35 MPa.Hodnoty uvedené v tabulce se týkají desek o tloušťce 2,0 mm.Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list
Technický list