CHEMITEC PTFE

Teflonová FDA hadice pro víceúčelové použití, -70°C až +260°C

Popis

Teflonová hadice na nízkotlakou dopravu kapalných, plynných a sypkých médií se standardní stěnou pro přepravu vysoce čistých produktů, v chemikálií, mléčných a kosmetických výrobků při vysokých a nízkých teplotách.Také vhodná pro výměníky tepla a jako chránička kabelů. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd.Teflonové hadice mají velmi dobrou odolnost vůči chemii. Nerozpouští se v žádném ze známých rozpouštědel, odolávají působení koncentrovaných kyselin a zásad.PTFE mají velký rozsah teplotní odolnosti, rozsah je -70°C až +260°C. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem. Je možná i verze antistatické hadice.Je možná i provedení v PFA (i v antistatické verzi) – PFA je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. PFA je měkčí a více ohebnější typ.Níže uvedené hadice jsou také v palcové řadě (INCH), oproti rozměrům této Metrické řady!

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list