CHEMITEC PTFE ANTISTATIC

Teflonová antistatická hadice pro víceúčelové použití

Popis

Teflonová antistatická hadice s elektrickým odporem v řádu R=10*3 až 10*8 Ohm/m. (PTFE – Polytetrafluoroetylen). Hadice na nízkotlakou dopravu se standardní stěnou pro přepravu vysoce čistých produktů, v chemikálií, mléčných a kosmetických výrobků při vysokých a nízkých teplotách. Také je vhodná pro výměníky tepla a jako chránička kabelů. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Antistatické provedení nevyžadují média jako anorganické sloučeniny – kyseliny, zásady, soli, některé alkoholy, pára atd.Některá média vyžadují antistatické provedení (aceton, toluen, xylen, oleje, alkohol). Je možné i v antistatické verzi provedení v PFA. PFA je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE, ale jde měkčí typ, více ohebnější s pracovní teplotou až do +305°C.Certifikát o elektrostatické vodivosti je možné dodat pouze tehdy, pokud byl součástí objednávky s hadicí. Cena certifikátu je 400 Kč/bez DPH, prosím vložte do košíku 1 ks, pokud ho požadujete dodat v zakázce.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list