ACETYLEN – EN 559

Tlaková hadice pro acetylén, ISO 3821, 20bar

Popis

Hadice pro acetylén ISO 3821 – tlaková hadice na dopravu acetylénu a jiných hořlavých plynů. Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochraným plynem a příbuzné procesy.Také vhodná pro vodík, argon, svítiplyn, oxid uhličitý, dusík pro svařování a řezání.Není vhodná pro LPG, MPS a CNG.

Technický list
Technický list
Technický list