BITUMAX 177/SPL

Tlaková a sací hadice pro dopravu asfaltu, -32°C až 177°C, 10,3 bar

Popis

Přeprava a stáčení velmi horkých petrochemických produktů, jako např. olej, dehet, mazut, asfalt. Vhodná zejména pro sání a výtlak z autocisteren, stáčišť atd.Teplota u této hadice může být krátkodobě až 200°C.

Technický list
Technický list