CHEMITEC UHMWPE 16/SPL EN 12115

Tlaková a sací hadice na chemikálie a oleje, -20°C až +100°C, 16 bar

Popis

Hadice vhodná pro dopravu kyselin, louhů, solí, organických sloučenin (alkoholy, estery, ketony atd.) včetně aromatických látek, chlorovaných uhlovodíků, oxidačních činidel.Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut. Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem.Hadice s elektrostatickou vodivostí R<10*6  Ohm/m, odolná olejům, palivům, abrazi, atmosférickým vlivům, otěru a ozónu s textilním otiskem.Rychlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN atd. (Na základě poptávek se dodává i s materiálem vnitřním UPE). Technický list
Technický list
Technický list
Technický list