VCM – ZADNÍ OKO

Zadní oko pro pneumatický válec

Popis

Zadní hliníkové oko se samomazným ložiskem pro pneumatický válec umožńující otočný pohyb.Kóta B – výška (orig. Z) uvádí vzdálenost dosedací plochy od osy připojovacího čepu (výška).

Technický list
Technický list