APD – ZADNÍ PADKA L PŘÍRUBA

Přírubová noha

Popis

Kóty C2 = rozteče děr dle katalogového listu (viz obrázek)

Technický list