BANDIMEX PŘEDHOTOVENÁ SPONA **

Nerez (pozink**) spona tloušťky 0,75 mm

Popis

Předhotovená spona je volena pro armování určitého DN. Montáž se prování pomocí adaptéru BAND 01V. Důležitým a volitelným parametrem je tloušťka spony (0,75 mm), její šíře (16/ 19 mm) a materiál – nerez/ pozink. Na obrázcích katalogového listu je zobrazen montání postup.

Technický list