Automatická výdejní pistole ZVA 4.1

Pro benzíny nebo naftu s průtokem max. 80 l/min

Popis

Pistole je vhodná pouze pro benzíny nebo naftu s průtokem max. 80 l/min do tlaku 3,5 barů. Je nevhodná pro oleje (jiná viskozita).

Technický list