MŮSTKOVÁ SPONA CLAMP-BS 12W2 (4)

Pravotočivá spona pro smartflex a flexadur (0,6-0,7 mm) DN 100/800 mm W2, W4

Popis

Pro časté odpojování hadic smartflex nebo flexadur s tloušťkou materiálu 0,6 – 0,7 mm je tato spona ideálním řešením, jak rychle a bezpečně hadici utáhnout do spojení s potrubím. Můstek těchto spon řeší výborné dotažení spirálových hadic po celém obvodu a zejména řeší problém v místě, kde spirála drátu kříží sponu na povrch hadice.Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé (R) nebo levotočivé (L), šíře 12 mm (R12), nebo i na zakázku 9 mm.Určení typu spony vzhledem ke spirále: pokud hadici dáme kolmo k tělu a spirála se vzdaluje od nás po směru hodinových ručiček, jde o pravotočivou hadici i sponu.Další rozměry dle poptávky.

Technický list