MŮSTKOVÁ SPONA BC-R 12 – W1

Pravotočivá můstková spona W1, šířka pásku 12 mm

Popis

Můstek těchto spon řeší výborné dotažení spirálových hadic po celém obvodu a zejména řeší problém v místě, kde spirála drátu kříží sponu na povrch hadice.Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé (BC-R) nebo levotočivé (BC-L).Určení typu spony vzhledem ke spirále: pokud hadici dáme kolmo k tělu a spirála se vzdaluje od nás po směru hodinových ručiček jde o pravotočivou hadici i sponu.

Technický list
Technický list
Technický list