ZÁCHYTNÁ VANA 16 a 30 litrů

Polyetylénová pro úkapy olejů či dezinfekčních prostředků

Popis

V případě agresivní kapaliny doporučujeme konzultaci s dodavatelem!