KRYCÍ VÍČKO PVC-U SE ŠESTIHRANEM

PN 16 plastová zátka v palcovými IG závity

Popis

Materiál PVC-U není odolný vůči aromatickým a chlorovaným uhlovodíkum. Není vhodné pro stlačený vzduch nebo jiné plyny pod tlakem! *Pracovní tlak výrazně klesá se zvýšenou teplotou, viz diagram (* max. teplota 45°C odpovídá 10 bar, výše pouze beztlakově).