ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ AG/IG-SS-1.4571

Nerezové prodloužení AG/IG PN 40 Bar

Popis

Použití především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl (všechny tekutiny v agresivním prostředí).Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmy. Nevhodné – proti kyselině dusičné a nitrosním plynům.